21
جولای

صنایع حفاری چاه نفت و گاز

سیلیکات سدیم در حفاری کاربرد های مختلفی دارد که اهم استفاده آن در ایران بعنوان ماده کمک کننده به سیمان در مدیریت پسماندهای حفاری در فرآیندی بنام فیکسیشن می باشد رشیو مصرفی 5/2 تا 6/2