13
آگوست

ریخته گری چدن فولاد

در فرایند ریخته گری برای ساخت بدنه سیلیسی از سیلیکات سدیم به عنوان چشب نگهدارنده ذرات ماسه سیلیسی برای ساخت قالب استفاده می شود . رشیو 2/2 ، 4/2 استفاده می شود .