تماس با ما

شرکت سیلیکات ایران با در نظر گرفتن داشته ها، بایدها و استانداردهای به روز دنیای صنعت و تجارت اهداف بلند مدتی در زمینه های مختلف سازمانی برای خود متصور است.

آدرس صنایع سیلیکات ایران

واحد شماره 1: قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان بیهقی

واحد شماره 2: قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان حکت 15

تماس با ما

تلفن دفتر تهران: 88008389-021

تلفن دفتر تهران: 88008390-021

تلفن دفتر قزوین: 2222834-0282

تلفن دفتر قزوین: 2223056-0282

مدیر فروش داخلی: 09386147220

مدیر بازرگانی خارجی: 09123640980

راه ارتباطی

فکس: 021-88027361

امور اداری: info@iransilicate.com

مدیر بازرگانی : export@iransilicate.com

مدیرعامل: management@iransilicate.com

اسکرول به بالا